High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Nguyễn Đàm Uyển Nhi 2004 female Việt Nam 45 ...
gyyygu 2010 male vn 40 ...
marselinus sil paga 1978 male indonesia 40 145
Ni 1995 male 40 ...
ABC 1993 male US 40 ...
Mai Tuyết Ngân 2002 female Vietnam 40 ...
Tran Ngoc Dung 2005 female Việt Nam 40 ...
LÝ Nhã Kì 2010 female Việt Nam 40 135
Phong Dĩnh 2007 female Việt Nam 40 ...
Yyyy 2010 male Yyhh 40 ...
Anh Thư 2008 female Việt Nam 40 ...
Yash shrivas 1998 male Indian 40 ...
Nguyễn Quỳnh Khánh Hương 2006 female Việt Nam 40 125
Hutg 2001 male Việt Nam 40 ...
Phạm Đức Trung 2010 male Vietnam 40 ...
sdfarfqewrtf 2010 male edwewe 40 ...
Nguyen Ho Bao An 2002 female Viet Nam 40 105
Thi no 2010 male Bacninh 40 ...
erdf 2010 male ssf 40 ...
Thảo ly 2002 female Việt Nam 40 ...
Violet crimson 2005 female Vietnam 40 115
huogn 2010 male Việt Nam 40 ...
hfh 2010 male j 40 ...
Bill Michaels 1998 male USA 40 ...
Nguyễn Minh Tâm 2010 male Việt Nam 40 ...