High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Nguyễn Thị Minh 1973 female Việt Nam 85 ...
Nguyễn Viết Tuấn Anh 2006 male Vietnam 85 ...
shameem ahamed 1977 male india 85 ...
tran lan 2004 female viet nam 85 ...
Lehong 1999 female Viet Nam 85 ...
Khánh vy 2003 female Vietnam 85 ...
Lang Hoang Ma Chien 2006 male Việt Nam 85 ...
Jayson Ashbridge 1998 male United States 85 ...
Hoàng Lê Hải Đăng 2008 male VIETNAM 85 ...
Nam 1992 male Vietnam 85 ...
Pham Hoang Diep Tien 2003 female Viet Nam 85 ...
Trương Công Anh 2008 male Việt Nam 85 ...
Thái 2010 male Việt Nam 85 ...
Kajaki 2008 male China 85 ...
Huỳnh Văn Tính 2003 male Long An 85 ...
Duyên đặng 1994 female Viet nam 85 ...
Louis phan 2003 male America 85 ...
Haritha 1999 female India 85 145
Quan 2010 male vn 85 ...
zaaetat 2006 male dhwejkafhjefw 85 ...
ngan 2006 male viet nam 85 ...
Pham van viet 1990 male Vietnam 85 ...
Nguyễn Thị Thanh Thuý 2005 female Việt Nam 85 ...
maiphuonghuyen 2005 female vietnam 85 ...
Nguyen van viet 1990 male Vietnam 85 ...