High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Dang Duy Manh 1993 male Việt Nam 70 ...
đặng thị nhung 1990 female việt nam 70 ...
Vino 1988 male India 70 ...
T 2007 female Việt nam 70 140
Hồ phú lộc 1994 male Việt nam 70 ...
lê phan phương anh 2007 female Hà Tĩnh 70 ...
Sandhiya 2004 female India 70 ...
Nguyen Hai AN 1986 female Viet Nam 70 ...
Lê Phúc Nguyên 2010 male 70 ...
Thỷ 2004 female Vietnam 70 ...
Nguyễn Thị Nhung 2002 female Việt nam 70 ...
pham henry 2010 male Canada 70 ...
lo vanv sadasdas 2010 male viet nam 70 ...
Nguyễn Kim Anh 2003 female Việt Nam 70 120
Nguyễn Đức Mạnh 2000 male Việt Năm 70 ...
Nguyễn Thị Thu 1998 female vIET Nam 70 ...
Phuong Dinh 1970 female Vietnam 70 ...
Hàn băng 2006 male Việt nam 70 ...
nhi 1995 female vn 70 ...
Phạm Vũ Anh Thư 2005 male VIỆT NAM 70 ...
rge greg 2010 male greece 70 ...
Thảo 2003 female Việt Nam 70 ...
Trần Ngọc Minh Vy 2006 female việt nam 70 ...
Lol 1996 female Malaysia 70 ...
Trần Quang trường 2003 male Việt Nam 70 ...