High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Minh Thư 2006 male Ha Noi 75 ...
Trương Thị Minh Phương 2006 female Việt Nam 75 ...
Carol 2003 female Vietnam 75 ...
Minh Trần 2005 male HO CHI MINH 75 ...
Nganthanh 2000 male vietnam 75 ...
Harshita 2003 female India 75 ...
N.T.M 2008 female Vietnam 75 ...
Đào Lại Vinh 2000 male Đình Định 75 ...
Phạm Nguyễn Hà Linh 2006 female Việt nam 75 ...
Thân dương Minh Ngọc 2010 female Việt Nam 75 ...
Dương Thị Hồng Thanh 1981 female Việt Nam 75 105
Hồ Ngô Thủy Tuyết 2007 female Việt Nam 75 ...
Trần trọng hiệp 1995 male Việt nam 75 ...
đa 2010 male vietnam 75 ...
Lori Jameson 1968 female United States 75 125
Tran hong quan 2010 male Ảmerica 75 ...
Bui Thi Ha Linh 2006 male Vietnam 75 ...
Triệu Thị Thanh Thảo 2006 female Việt Nam 75 ...
Phuc 1995 male Việt Nam 75 ...
Hồ Thị Mỹ Hạnh 2007 male việt nam 75 ...
NGUYỄN QUỲNH ANH 2005 female Việt Nam 75 ...
dfgd 1995 male italy 75 ...
G.Uday Kishore 1995 male India 75 ...
Trương Lê Nguyên Khoa 2000 male Việt Nam, 75 ...
Nguyễn minh hoang 2010 male Vietnam 75 ...