High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Gopi 1985 male India 95 135
Dương Khánh Băng Nguyên 1994 female Viet am 95 ...
Phạm Hoàng Thanh Vy 2002 female Vietnam 95 ...
lãnh hàn băng 2005 female việt nam 95 140
Nguyễn Trọng Việt 2010 male Vietnam 95 ...
Đỗ thị hằng 2010 male 95 155
Nanko Mirevski 1979 male Германия 95 ...
Trần Ngọc Mai 2006 female Viet Nam 95 ...
Gfggh 2010 male Sjinvg 95 ...
Nhu bao 2004 male Vietnamese 95 ...
Hihi 2003 female Vietnam 95 ...
Phan Phạm Phương Thùy 2006 female Việt Nam 95 150
Hannelore Roels 2005 female België 95 ...
Anh 2003 male Vietnam 95 130
Lê thùy dung 2003 female Long thanh 95 ...
Nguyen Thi Phuong Thao 2004 male Yen Bai 95 ...
Ngư Nhi 2004 female Việt Nam 95 ...
ibrahim 1969 male azerbaijan 95 ...
Kim 2004 female Việt nam 95 ...
a 2010 male india 95 ...
Sai 1998 female 95 ...
Long 1996 male Viet Nam 95 ...
Hoàng Bảo Yến Nhi 2006 female Việt Nam 95 ...
Minh 2007 male Canada 95 ...
Tiep 1957 male việt nam 95 ...