High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Phạm ngọc kim ngân 2003 female Viet Nam 140 ...
John Smith 2002 male United States 140 ...
Bùi Tuấn Thành 2001 male VietNam 140 ...
Rt 2010 male Ianwh 140 ...
Đoàn My Na 2008 male Việt Nam 140 140
wub lun 2001 male usa 140 ...
Mai Đại Nhiều 2000 male việt nam 140 ...
Knight 2002 male Japan 140 ...
Kiều Hải Lâm 1997 male hà nội 140 ...
Marry 2010 male Georgia 140 135
Chris 1972 male Canada 140 ...
Long Le 2001 male Vietnam 140 160
2 2004 male KOREA 140 ...
Mai Ngọc Cẩn 1997 male Việt nam 140 ...
황희준 2001 male South korea 140 ...
Nguyen Duy Manh Quyen 1991 male Vietnam 140 95
Dương Thị Phượng 1998 female Việt Nam 140 135
meimei 2004 female VietNam 140 ...
Tô Thu Hiền 2005 female vietnam 135 ...
Timur 1990 male Russia 135 ...
masayuki sato 1963 male japan 135 ...
Yen 2005 female Vietnam 135 125
jbjh 2010 male 135 ...
Weiner man 1941 male New Zealand 135 ...
K L 1999 male Canada 135 ...