High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Lê Trúc 1999 female Việt Nam 110 ...
Sanjida pathan 1996 female India 110 ...
Pham Van Phuc 2004 male Viet Nam 110 ...
Dương Nguyễn Hồ Xuân Hương 1998 female Việt Nam 110 ...
nguyễn thị thu hiền 1998 male việt nam 110 ...
Minh Nghia 1987 female Vietnam 110 ...
Trần Minh Hiếu 1999 male Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất 110 ...
Valerie 1993 female United States 110 ...
nonam 2003 male England 110 ...
Bbzna 1998 male Bsnsb 110 ...
Pham Van Can 1996 male viet nam 110 ...
Nguyễn Thị Như Ngọc 2003 female Việt Nam 110 ...
Trần Thị Ngọc Bảo 1998 female Việt Nam 110 120
Đinh Văn Hùng 2005 male Viet Nam 110 ...
Thái Văn 1998 male Việt Nam 110 ...
Qoudn 2010 male Vn 110 ...
Trần Ngọc Sơn 2004 male Việt Nam 110 ...
Nguyễn Thị Hương 2010 male 110 ...
hỵh 2010 male hgfhgfd 110 ...
Nomie Juayne O. Rosario 2004 female Philippines 110 135
Trần Ngọc Sơn 2004 male Viet Nam 110 ...
Quang hUy 1996 male Viet nam 110 ...
Nguyễn Tấn Tài 1990 male Việt Nam 110 ...
Chí 1997 male 110 ...
Trung 2003 male Viet Nam 110 ...