High IQ Member

Name Age Gender Country IQ EQ
Khánh Hoà 2005 female Đức Hợp Kim Động Hưng Yên 110 ...
Kookie 2006 female Việt Nam 110 120
Gdh 2010 male Yeigrfoutf@gmail.com 110 ...
f 2000 male f 110 ...
Lê Hữu Độ 1999 male Việt Nam 110 ...
Nguyễn Hồng Phúc 2004 male Việt Nam 110 ...
Pedro M. Salcedo 1993 male United States 110 ...
Nguyễn Thị Ngọc Anh 2003 female Việt Nam 110 ...
Trần Ngọc Phương Thùy 2003 female Vietnam 110 ...
bảo an 2004 male vĩnh long 110 ...
afasf 2010 male vasdf 110 ...
Nguyễn Hải Trung 1997 female VietNam 110 120
John Romero 1991 male United States 110 ...
Tham Nguyen 1990 female Viet Nam 110 ...
BẢO NGỌC 1995 female viet nam 110 ...
TH Lee 1997 male Viet Nam 110 ...
a 2010 male a 110 100
Nhi 2000 female Vietnam 110 ...
Monjil Sarma 1994 male India 110 ...
La lan 1993 male Vietnam 110 145
nánkdhns 2010 male viet nam 110 ...
Chang Mary 2006 female Việt Nam 110 110
tran manh ha 2010 male usa 110 ...
Lư Thị Ngọc Tiền 2000 female Việt nam 110 115
Joann Lim 2009 male Singapore 110 ...